Service
 
Suomi | Svenska

 
 
 
 

OM VÅR PUMPSERVICE

Det är en väsentlig del av vår verksamhet att beakta pumpens livslängdskostnader.

Minimeringen av kostnader börjar vid planeringen av pumpen och slutar med den professionella servicen med originala reservdelar av god kvalitet.

pump service.jpg ALLWEILER erbjuder ett världsomfattande servicenätverk som ni kan anlita dygnet runt sju dagar i veckan.


ALLWEILER FINLAND, en del av ett världsomfattande servicvenätverk, koncentrar sig på era behov. Vårt reservdelslager och professionella servicenätverk möjliggör snabb och pålitlig lösning med ett telefonsamtal

Vi erbjuder åt våra avtalskunder individuell service.

I avtalet kan inkluderas lagring, reparationsservice och förebyggande service, servicerapporter, skadeanalyser och rådgivning till ett fast avtalspris.

  • rådgivning
  • skadeanalyser
  • serviceskolning
  • servicenät
  • hotline
  • 24 timmar, 7 dagar i veckan
  • kundens behov som utgångspunkt
  • skolad personal
  • serviceavtal
  • ALLWEILER original reservdelar


Ta kontakt och berätta om Era förväntningar.

Mikko Valkki  
telefon 010 8345 528
e-post mikko.valkki@masino.fi


I nödsituation, utanför normal tjänstetid ring SERVICE HOTLINE:

telefon +49 (0) 172 471 6296
(excenterskruvpumparna, slangpumparna och maceratorerna)
telefon +49 (0) 7732 86 886
(centrifugalpumparna, skruv- och propellerpumparna)