Företaget
 
Suomi | Svenska

 
 
 
 

Företaget

ALLWEILER FINLAND OY AB är dotterbolag till den 150 år gamla tyska pumptillverkaren ALLWEILER GmbH.

ALLWEILER GmbH har sedan 1998 varit en del av amerikanska  Colfax Corporation . Därmed representeras ALLWEILER i många Europeiska länder samt U.S.A., Kina, Indien, Egypten och Syd-Afrika. Världsomfattande har Colfax ca. 100 dotter- och samarbetsbolag.

Som en del av Colfax har ALLWEILER möjlighet att utnyttja moderbolagets ekonomiska och produktiva resurser. Också moderbolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet, produktion samt försäljnings- och serviceverksamhet kan användas världsomfattande.